I sitt arbeid har KjølbergØyvind Kjølberg får beviset på at han er vinner av årets Stå-på-pris av avtroppende leder i Akershus Bondelag, Odd-Einar Hjortnæs evnet å kommunisere et komplisert budskap over lang tid, har benyttet og opparbeidet et betydelig nettverk, jobbet direkte mot 3, hvis ikke 4 statsråder, vært en god organisator, vært i inngrep på alle nivåer i Bondelagets organisasjon både lokalt, på fylkesnivå og nasjonalt og har hele veien holdt et  høyt saklig og faglig nivå.