Avtroppende leder i Akershus Bondelag, Odd-Einar Hjortnæs, får overrakt en karikaturtegning som avskjedsgave etter seks år som fylkesleder.

Rælingen Landbrukslag var verter da årsmøtet i Akershus Bondelag ble arrangert 13. mars, i Marikollen Kultursal.

I underkant av 80 delegater og gjester ble ønsket velkommen til kommunen av ordfører Øivind Sand som talte varmt og engasjerende for landbruket i kommunen.

I sin tale til årsmøtet tok avtroppende fylkesleder Odd-Einar Hjortnæs utgangspunkt i at uforutsigbarhet og usikkerhet vil prege matmarkedene framover

I sin tale til årsmøtet tok avtroppende fylkesleder Odd-Einar Hjortnæs utgangspunkt i at uforutsigbarhet og usikkerhet vil prege matmarkedene framover. Det politiske fokuset på sårbarhet og beredskap vil øke, noe som også har preget debatten rundt Stavanger Havnesilo.

Han pekte på at verdikjeden for mat starter med arealbruken, matjorda. Det må lønne seg å bruke arealene til det de er i stand til å produsere, enten det er marginale fjellbeiter eller det er gulldyrka god korn- og grønnsakjord i landets beste dyrkingsområder.

Et hovedspørsmål framover blir hvordan inntektene skal fordeles i verdikjeden, og hvordan vi skal bruke pris og budsjettvirkemidler for å gjøre det interessant å drive arealene som tross alt er grunnlaget for all matproduksjon i verden.

Han inviterte årsmøtet til å diskutere Bondelagets arbeid framover med utgangspunkt i styrets forslag til strategi og arbeidsplan.

I generaldebatten som fulgte var det tydelig at Akershusbonden er innstilt på å innfri sin del av samfunnsoppdraget - å forsyne befolkningen med nok og sikker mat av høy kvalitet - dersom landbrukspolitikken gjør det mulig. Det ble vist et betydelig engasjement for å verne produksjonsgrunnlaget og formidle fakta til politikerne, som kan bidra til at den framtidige landbrukspolitkken blir basert på realiteter – ikke ideologi.

Valg:

Odd-Einar Hjortnæs har vært styreleder i 6 år, og hadde
takket nei til å ta gjenvalg. Sigurd Enger fra Aurskog-Høland
ble enstemmig valgt til ny styreleder. I styret får han med
seg Jens Thori Kogstad (nestleder fra Gjerdrum),
Ann-Kristin Knudsen (Vestby), Anne Kristin Rolstad (Nes)
og Stina Mehus (Frogn).