Norges Bondelag får innspill fra fylkeslagene til hvilke prioriteringer og saker de mener er viktige i kravet som skal utformes overfor regjeringa. Innspillene fra Akershus Bondelag er klare og tilgjengelige på nett. Last ned innspillene ved å trykke her, eller finn den fram når som helst ved å trykke på den grønne boksen til høyre på Akershus Bondelags nettside.