Nyheter fra Akershus Bondelag

Fokus på jordvern nytter

Foto: Anita Jacobsen, Indre Akershus Blad

For noen år tilbake arrangerte Akershus Bondelag seminar for lokalpolitikere i Akershus på Eidsvoll. Her lanserte vi og Snøhetta planer for ny by på Minnesund. Bakteppet var en ventet befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene fremover. Tilstede var SV-politiker Jane Bråthen fra Sørum. Hun har i disse dager valgt å melde overgang til SP.

Møte i felles korn- og miljøutvalg Akershus/Østfold

sigurd enger

I dag er det møte i felles korn- og miljøutvalg på Grønt Fagsenter, Hvam. I utvalget sitter bønder fra Akershus og Østfold - og noen av temaene som diskuteres i dag er: innspill til Norges Bondelag på klimapolitikken, kornprogrammet for Akershus og Østfold, foran Jordbruksforhandlingene 2015 og høring om vannforvaltningen i Glomma og grensevassdragene. Viktige temaer som berører bøndene i begge fylker.

Våre samarbeidspartnere