Anne Kristin Rolstad

– Vi bor så nært markedet, og markedet etterspør det vi kan tilby både når det gjelder opplevelser, grønt reiseliv og mat. Nå må næringa kjenne sin besøkelsestid, sier Rolstad.

I etterkant av et næringsseminaret i fjor vår, ble det etablert flere grupper som skal jobbe videre med utvikling av Nes. Matfestivalen er et resultat av dette arbeidet. I tillegg er det satt ned grupper som jobber med turistveg og kolonihager.

– Næringsmseminaret i fjor var kjempeviktig. Det bidro til at næringslivet, og ikke minst politikerne, forsto betydningen av det landbruket vi har i Nes. Jeg har følt at landbruket ikke helt har fått den plassen det fortjener. Denne næringa bidrar med mange arbeidsplasser opg skattekroner til Nes kommune. Det er en betydelig næringsaktør, ikke minst med tanke på ringvirkningene til andre aktører. Nå er det viktig at bøndene ser de mulighetene som byr seg, sier Rolstad.

Les hele artikkelen i avisa Raumnes.