Nyheter fra Akershus Bondelag

Knut Storberget på besøk hos Vestby Landbrukslag

Dialog og kontakt med politikere er svært viktig for Bondelaget. Vestby Landbrukslag tar dette på alvor og hadde torsdag 13. februar besøk av storingsrepresentant Knut Storberget og rådgiver Tone Merete Hansen.

Størst tap for storsamfunnet

Dersom regjeringen velger å skvise dagens kornproduksjon i streben etter billigst mulig matproduksjon, er det storsamfunnet som vil tape på lengre sikt. Det var en av konklusjonene da lokallagsstyrene i Akershus nylig var samlet på regionmøtene. Årets jordbruksforhandlinger og fremtiden for norsk kornproduksjon var sentrale temaer. Hvordan den norske regjeringen ser for seg norsk kornproduksjon ble diskutert med stort engasjement.

Årssamling i Samarbeidsrådet Øst

Samarbeidsrådet Øst avholdt tirsdag 11. februar sin årssamling hos Nortura Tønsberg. Hans Harald Kirkevold fra Landkreditt tok over ledervervet etter Bente Roer (Nortura).

Vil ikke ha ny skole på dyrka mark

Bondelagene i Sørum har levert en høringsutalelse til Sørum kommune angående plassering av nye Vesterskaun skole.

Politikere ønsker mer langsiktighet og forutsigbarhet i landbrukspolitikken

190 landbruksinteresserte deltakere hadde møtt opp på Ås kino for å høre hva politikerne ville med norsk landbrukspolitikk. I panelet satt Olav Moe, KrF, Knut Storberget, Ap, Pål Farstad, V, og Charlotte Spurkeland, H.

Våre samarbeidspartnere