- Vi legger ikke an noen revolusjonerende kurs. Forutenom at vi skal jobbe for bondens inntjening, med korn som 1.prioritet, vil vi også fokusere på en økning innen storfekjøtt og gras. Hovedpoenget med å få løfta gras, er å gjøre vassdragene renere. I tillegg vil vi komme i gang med noe i Grønt-sektoren ettersom vi bor i et distrikt med mye folk på korte avstander, noe som gir gode vilkår for produksjon av kortreist mat.

Onsdag 19.mars holdt fylkesstyret konstituerende styremøte. Med seg på laget har Enger, som selv kommer fra Aurskog Høland: Jens Thori Kogstad (nestleder fra Gjerdrum), Ann-Kristin Knudsen (Vestby), Anne Kristin Rolstad (Nes) og Stina Mehus (Frogn). I tillegg sitter Terje Guldbrand Romsaas (Sørum) som 1.vara, Marthe Bogstad  (Kløfta) som Akershus BU-representant og Eva Winding-Sørensen (Sørumsand) som Akershus BK-representant.

Hele styret under konstituerende styremøte 19.mars: F.v.: Anne Kristin Rolstad (Nes), Terje Guldbrand Romsaas (Sørum, 1.vara), Marthe Bogstad (Kløfta, Akershus BU-representant) Jens Thori Kogstad (nestleder, Gjerdrum), Stina Mehus (Frogn), Sigurd Enger (Aurskog Høland, leder). Ikke til stede: Ann-Kristin Knudsen (Vestby) og Eva Winding-Sørensen (Sørumsand, Akershus BK-representant)

- Jeg har vært nestleder i to år og da Odd-Einar Hjortnæs trakk seg som leder var det fint å bli spurt om å ta ledervervet. Det er viktig og interessant å gjøre en jobb for Bondelaget, sier Enger.

Den nye lederen er selv korn- gulrot- og potetbonde, samt at han selger varme til naboer fra et flisfyringsanlegg. Enger har også politisk erfaring etter to perioder i kommunestyret for Senterpartiet hjemme i Aurskog Høland. Han er spent på det kommende jordbruksoppgjøret.

- Det er positivt at landbruk har kommet på dagsorden hos partiene utenfor regjering etter Stortingsvalget. Derfor er jeg mindre bekymra enn jeg hadde vært om Høgre og Fremskrittspartiet fikk flertall og kunne styre landbrukspolitikken alene. Grepene som regjeringa har gjort så langt - økt dieselavgift og skatteskjerpelse for bønder som følge av at arveavgifta blei fjerna, blant annet - er ikke positive. Samtidig snakker landbruksminister Listhaug stadig varmt om næring og at det skal være lønnsomt å drive landbruk, så det blir veldig spennende å se vårens tilbud. Det er den første virkelige prøven på retninga landbrukspolitikken vil ta videre.