Sørum Bondelag ble kåret til årets lokallag under Akershus Bondelags årsmøte

Sørum Bondelag har arrangert gode åpne møter, synliggjort verdiskapingen i næringa, etablert kontakt og blitt med i  næringsrådet, engasjert seg i næringsutvikling, har satt preg på Bondelagets aksjoner og er alltid positive når hovedorganisasjonen trenger noen bønder i byen.