Han driver et melkebruk med 30 årskyr i Kvænangen, og på fritida brygger han øl. Tidligere holdt han også kurs, men
som tillitsvalgt i Bondelaget har det blitt dårligere med tid til denne interessen.

Hva er det mest positive med jordbruket i Troms?

- Det er jo verdiskapingen, vi produserer mat, og det gir arbeidsplasser i hele fylket. Troms er stor på videreforedling, både av egne råvarer og fra våre nabofylker. Og så holder vi jo liv i bygdene.

Hva er den største utfordringen i næringen?

- Det er topografien vår. Vi har mange små jordlapper som ligger spredd, og mye av jorda vi driver er leiejord, og ofte med stor usikkerhet. Og det er vanskelig å få ungdommen til å ta over.

Har du et godt råd til politikerne i fylket?

- Ikke ta jordbruket som en selvfølge. Det er viktig at næringen synliggjøres i planarbeidet både i kommunene og på fylkesnivå, og at landbrukskontorene jobber sammen med gårdbrukerne for å legge til rette for videre drift.