Nyheter

Nyansatt på kontoret i Rogaland Bondelag

are

Are Hauge Braaten har mastergrad i statsvitenskap med fokus i EU fra UiB og tar over Målfrid Husebø sin stilling i Bondelaget.

Våre samarbeidspartnere