Nyheter

Foran jordbruksforhandlingene i Oppland Bondelag

Lokallagene i Oppland Bondelag jobber nå med uttalelse foran jordbruksforhandlingene. Frist for innsending til fylkeslaget er 17. februar.

Valdresbonden om 20 år

Stort møte om landbruket i Valdres på Valdres vidaregåande skule, Auditoriet, torsdag 9. februar kl 19.30 Tema: Produksjon, videreforedling, markedsføring, salg og distribusjon av landbruksvarer fra Valdres.

Våre samarbeidspartnere