Utmarksseminar og årsmøte på Sortland hotell fredag 14. – lørdag 15. mars

Publisert 24.04.2014
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøte og seminar ble avholdt på Sortland hotell fredag 14. – lørdag 15. mars. Nordland Utmarkslag ønsker å takke alle foredragsholdere og deltakere for et hyggelig og lærerikt seminar.

Bilde fra Saltdals traktene

Skog og grunneiersamordning står i år sentralt. Både grunneierorganisering i forbindelse med forvaltning av hjortevilt, skogdrift og elveeierlag hadde fokus under årets seminar. Alle foredrag legges ut på Nordland Utmarkslag sine sider (se under). Det var totalt 46 deltagere på årets utmarksseminar

Oversikt over foredragene:

Tilrettelegging og organisering - Jakt på grågås

Brosjyre - beiteskade gjess

Jakt & Fiske 2008 - samla gås

Skogsdrift og skogsressurser i Lofoten og Vesterålen

Alternativ utnytting av utmarka

Organisering av elgjakt - bestandsplan

Grunneiersamordning

Pliktig organisering og drift av anadrome vassdrag, del 1

Utmarksforvaltning, et eksempel

Drivtelling av gytelaks i anadrome vassdrag

Her er et kort sammendrag over alle temaene

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere