Nyheter

Politikerbesøk i sauefjøset

(29.04.2019) Nestleder i Møre og Romsdal Bondelag, Odd Bjarne Bjørdal, tok fredag 26. april imot politikerbesøk i lamminga på garden sin i Bjørdalen i Ørsta. Her fikk stortingsrepresentant Fredrik Holen Bjørdal (AP), fylkestingsrepresentant Yvonne Wold (SV), og varaordfører i Ørsta, Karen Høydal (Ap), gode samtaler og innblikk om næringa.

Inviterte fylkespolitikerne på gardsbesøk og bondelunsj

(11.04.2019) Møre og Romsdal Bondelag inviterte fylkespolitikerne på gardsbesøk og bondelunsj. Det var full enighet om at landbruket skaper store ringvirkninger for resten av samfunnet.

Nyttig samling for fagteam rovvilt

(08.04.2019) Fagteam rovvilt – beitedyr, som de tre fylkesbondelagene i Midt-Norge har etablert, hadde 2. april ei nyttig og god samling på Bondelagskontoret i Molde.

Tips til mosjonskravløsningar til mjølkekyr

(03.04.2019) Spekulerer du på korleis du skal klare å innfri mosjonskravet for mjølkekyrne i år? Eller allereie har ei løsning, men driv å vurderar å forbetre ho? Her er ein rapport som beskriv korleis 10 mjølkebruk i Møre og Romsdal har funne si løysing på kravet, som kan vere til inspirasjon for andre.

Avskytingen av hjort må økes

03.04.2019) Møre og Romsdal Bondelag anbefaler kommunene å øke avskytningen av hjort i bestandsplanene med 50 prosent de nærmeste årene. Hjorten påfører mange bønder store økonomiske tap.

Våre samarbeidspartnere