F.v.: Lasse Vikhagen Gjeitnes, Liv Somemdal (MDG), Pål Farstad (V), Knut Støbakk (KrF), fylkesleder Konrad Kongshaug og Per Vidar Kjølmoen (Ap).I forkant av jordbruksforhandlingene og kommune- og fylkestingsvalget, inviterte Møre og Romsdal Bondelag fylkespolitikere til gårdsbesøk og bondelunsj 11. april hos mjølkebonde Lasse Vikhagen Gjeitnes på Skåla utenfor Molde.

  • Hva er motivasjonen?
  • Hva er viktig for at jeg skal lykkes?
  • Hvilke tilleggsverdier til melk og kjøtt genererer gårdsdrifta mi?
  • Har gardsdrifta betydning for lokalsamfunnet?

Dette var noen av spørsmålene vertskapet på garden og Bondelaget prøvde å gi svar på til de seks fylkespolitikerne som deltok: Knut Støbakk (KrF), Giske, Kristin Sørheim (Sp), Tingvoll, Per Vidar Kjølmoen (Ap), Rauma, Yvonne Wold (SV), Rauma, Pål Farstad (V), Kristiansund og Liv Solemdal (MDG), Tingvoll.

Lasse Vikhagen Gjeitnes Lasse Vikhagen Gjeitnes (30 år) er en ung og satsingsvillig mjølkeprodusent med nybygd fjøs. Nyfjøset ble tatt i bruk i desember 2018 og bygd med det nyeste av teknologi som er å finne med blant annet melkerobot og skraperobot til gjødsel. Dette er for øvrig et visningsfjøs for Felleskjøpet med offisiell åpning i begynnelsen av mai. Lasse har totalt 70 dyr i fjøset: Av disse 31 mjølkekyr, som er på gjennomsnittet i Møre og Romsdal. Av ei mjølkekvote på 280.000 liter er hele 130.000 leid kvote. Lasse slår totalt 400 dekar. Av dette eier han sjøl bare en fjerdedel. Resten er leid jord.

- Med gjeld og nybygd fjøs sier seg selv at jeg er avhengig av langsiktig tekning, både i egen drift og fra dere som er politikere, var hans klare budskap.

Fylkesleder Konrad KongshaugEtter omvisning og orientering i fjøset, ble det gode orienteringer og diskusjoner rundt matbordet innendørs.

Fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Konrad Kongshaug, presenterte Bondelagets prioriteringer i forkant av jordbruksoppgjøret. Han knyttet landbrukspolitikken direkte til  det politikerne hadde sett og hørt om gardsdrifta til Lasse Vikhagen Gjeitnes.

  • Om oppfølging av driveplikta og bønders behov for langsiktige jordleiekontrakter
  • Om utfordringer knyttet til boligbygging nært innpå aktiv gardsdrift
  • Om behovet for å se nærmere på systemet rundt melkekvoter. Det blir feil at de som går ut av næringa skal tjene gode penger på mjølkekvoter, mens yngre bønder som vil satse må betale dyrt for å produsere.

Fra venstre: Knut Støbakk, Yvonne Wold, Liv Solemdal, Lasse Vikhagen Gjeitnes og Gunnar Sandvik fra NRK.Konrad Kongshaugs klare oppfordring til fylkespolitikerne var: - Trykk på med kvoteordningene i eget parti. Bønder som leier kvote må betale dyrt. Slik kan vi ikke ha det lenger. Denne saka er meget viktig for oss. Mjølkeproduksjonen er nervesystemet og hovednæringa i Møre og Romsdal, sa han. I Norge er hele 35 prosent av mjølkekvotene på leie.

Han viste til at han i forrige måned hadde vært med på å fronte kvoteordningene på representantskapet i Norges Bondelag, der uttalen fra møtet legger sterke føringer på forhandlingsutvalget under jordbruksforhandlingene. Ordlyden som kom inn i uttalen var: Ordningen med melkekvoter er svært viktig for spredt melkeproduksjon. En stadig økende andel kvoteleie tapper over tid næringa for store ressurser, og det er behov for å endre ordningen med omsetning og leie av melkekvoter for å sikre at den aktive bonden eier en større del av produksjonsgrunnlaget.

Knut Støbakk (KrF) fra Giske kjente godt til kvotesystemet innenfor fiskerinæringa. – Dere må ikke gjøre samme feilen i landbruket. I fiskeri må en ha «en rik onkel» i ryggen for å få tak i kvote.

Under samlinga utenfor nyfjøset ble det fokusert på hva bonden genererer av aktiviteter i andre næringer. En bonde sysselsetter minst tre personer i andre næringer.  Det ble sagt at putter du ei krone på en bonde, får du ti kroner tilbake gjennom aktiviteter i andre næringer. Det lønner seg å satse på bonden og et aktivt landbruk i fylket.

Fra venstre: Per Vidar Kjølmoen (Ap), Liv Solemdal (MDG), Lasse Vikhagen Gjeitnes, Yvonne Wold (SV), Arnar Lyche (Bondelaget), Konrad Kongshaug (Bondelaget), Richard Nergaard (Romsdals Budstikke), Pål Farstad (V), Knut Støbakk (KrF), Rose Bergslid (Bondelaget) og Gunnars Sandvik (NRK).

Per Vidar Kjølmoen, Knut Støbakk, Yvonne Wold og Pål Farstad klar for bondelunsj bestående av lokale produkter.

Gardstunet på Gjeitnes. Nyfjøset til venstre.

Boligfelt ligger tett innpå garden til Lasse Vikhagen Gjeitnes. Det kvite bolighuset ligger på toppen til venstre og nyfjøset rett bakom.

Bonde Lasse Vikhagen Gjeitnes (t.v.) ønsker velkommen til gards til Rickard Nergaard i Romsdals Budstikke, Per Vidar Kjølmoen (Ap), fylkesleder i Bondelaget, Konrad Kongshaug, Yvonne Wold (SV), Knut Støbakk (KrF) og Liv Solemdal (MDG).

Fra venstre: Kristin Sørheim (Sp). bonde Lasse Vikhagen Gjeitnes, Per Vidar Kjølmoen (Ap), Pål Farstad (V), Knut Støbakk(KrF), Rickard Nergaard (RB) og fylkesleder Konrad Kongshaug.

Fra venstre: Yvonne Wold (SV), Pål Farstad (V) og bonde Lasse Vikhagen Gjeitnes.

F.v. Per Vidar Kjølmoen (Ap), Knut Støbakk (KrF), Yvonne Wold (SV), Liv Solemdal (MDG) og Pål Farstad (V).

Utenfor nyfjøset ble det fokusert på hva bonden genererer av aktiviteter i andre næringer. En bonde sysselsetter minst tre personer i andre næringer. F.v. Rose Bergslid i Bondelaget, Lasse Vikhagen Gjeitnes og Konrad Kongshaug.