Stortingsrepresentant Fredrik Holen Bjørdal (Ap) på gardsbesøk i lamminga.Det var Møre og Romsdal Bondelag som i forkant av jordbruksforhandlingene inviterte til gardsbesøk i lamminga. Også leder i Hjørundfjord Bondelag, Knut Hustad, var tilstede under politikerbesøket.

Odd Bjarne Bjørdal er den største sauebonden i Ørsta, i år venter han 320 lam på garden. I tillegg driver han med ammekyr og kjøttproduksjon, og han selger kalver som slakt og livdyr.

I samtalene med politikerne tok Bondelaget opp flere aktuelle saker, bl.a. norsk mat på norske ressurser, hva vi gjør med overproduksjonen og kulturlandskapet.

Etter orientering og omvisning på garden, i fjøset og om produksjonene til Odd Bjarne i Bjørdalen, gikk turen til seters. På selet ved Kvanndalsvatnet serverte Odd Bjarne og kona Rehab lunsj med hjemmelagde pølser. Foruten sauer og ammekyr, satser nestlederen i fylkesbondelaget også på produksjon av gardsmat, med kjøtt fra egne dyr. Han leverer til flere utsalg i nærområdet.

Sau og ammekyr er en viktig birdragsyter for å holde kulturlandskapet i hevd. Ammekyrene går på beite i nærområdet i Bjørdalen, mens han har sauene på beite på Trandal og Skår i Hjørundfjorden.

Under politikerbesøket var det sterkt fokus på det arbeidet Bjørdal gjør med tanke på kulturlandskapet.

Fra venstre: Sauebonde Odd Bjarne Bjørdal, fylkestingsrepresentant Yvonne Wold (SV), stortingsrepresentant Fredrik Holen Bjørdal (AP) og varaordfører i Ørsta, Karen Høydal (Ap).

Til seters: Foran: fylkestingsrepresentant Yvonne Wold (SV), varaordfører i Ørsta, Karen Høydal (Ap) og stortingsrepresentant Fredrik Holen Bjørdal (AP). Bak sauebonde Odd Bjarne Bjørdal og leder i Hjørundfjord Bondelag, Knut Hustad.

Etter orientering og omvisning på garden, i fjøset og om produksjonene til Odd Bjarne i Bjørdalen, gikk turen til seters ved Kvanndalsvatnet.

Odd Bjarne og kona Rehab serverte lunsj med hjemmelagde pølser.