Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Bondelag er fortsatt to organisasjoner fram til de skal avholde et ekstraordinært årsmøte hvor de blir sammenslått ved utgangen av året.

Kari er fylkesleder for Sør-Trøndelag Bondelag på tredje året. Hjemme på gården i Indre Fosen driver hun og mannen med melkeproduksjon og oppfôring av kalver til kjøttproduksjon. Audhild er nyvalgt leder i Nord-Trøndelag. Hun driver med dyrking av bygg og hvete og slaktegrisproduksjon i Verdal sammen med sin mann.

Hva er det mest positive med jordbruket i fylket?

Begge peker på at jordbruket i Trøndelag er veldig allsidig.

- Her har vi alle produksjonene, og vi står for om lag en femtedel av den norske landbruksproduksjonen. Vi er viktige for å sikre matforsyningen i Norge. Vi har også gode FoU-miljøer, som vi samarbeider veldig godt sammen med, sier Kari.

Hva er den største utfordringen i næringen?

- Nedbygging av matjorda, rovdyrene og selvfølgelig må vi kunne leve av jordbruket. Hvis ikke vil vi slite med å få neste generasjon til å ta over gårdsbrukene, sier Kari.

- En annen utfordring for oss er at politikerne endrer rammevilkårene våre. Vi trenger forutsigbare rammer, enten det
gjelder konsesjonsgrenser eller hvorvidt vi får lov å produsere i det hele tatt, se for eksempel på hva som skjer med pelsdyrnæringen nå, sier Audhild.

Har du et godt råd å gi til politikerne?

- Politikerne må ha trua på at landbruket kan være en del av løsningene på utfordringene vi står overfor i framtida,
og det gjelder både når det gjelder klima og matproduksjonen. De må tørre å satse på landbruket.