Hun overtok gårdsbruket i Bekkarfjord (Lebesby) i 2001. Bruket har en kvote på 122 000 liter og 16 årskyr. Lise og mannen hennes er i ferd med å gå i gang med bygging av nytt fjøs.

Hva er det mest positive med jordbruket i Finnmark?

- Vi har mange offensive bønder som satser, og vi har en høy kvinneandel. Det er et godt fagmiljø. Vi skaper jo arbeidsplasser og holder kulturlandskapet i hevd. Og det er viktig å ha matproduksjon over hele landet.

Hva er den største utfordringen dere har?

- Vi er jo ikke veldig mange gårdbrukere her. Og skal vi klare å holde driften oppe på slakteriet i Kautokeino og meieriet i Tana, så må vi ikke bli færre, da ryker fort hele næringen og også arbeidsplassene i industrien.

Har du noen beskjed til politikerne i fylket?

- I min kommune har vi både en god dialog med politikerne og administrasjonen, og det er kjempeviktig for oss som er
gårdbrukere. Det er viktig for oss at å føle at vi har politikere og landbrukskontor