Nyheter

Hvorfor velge norsk mat?

Kreative ungdommer fra Lye Ungdomsskule er på saken. Mandag og tirsdag, 23 og 24 januar, var Rogaland Bondelag sammen med Ungt Entreprenørskap, representert av Kristina Thomsen, invitert til Lye Ungdomskule i Time kommune.

Det er for dårlege kommunevegar!

Nesten ingen kommunevegar i Rogaland toler fulle vogntog – halvparen klarar knappt 6 tonn last. Me støtter Skognæringa Kysts innspel.

Presentasjon av Mattilsynets nasjonale tilsynskampanje om velferd for svin

Mattilsynet presenterte i dag resultatene fra den nasjonale tilsynskampanjen på svin som ble gjennomført i 2021-2022.

Vårens vakraste eventyr er i emning – men kva skal prioriterast i årets forhandlingar?

Inntektsvekst er alltid den høgaste prioriteten i jordbruksforhandlingane. Men me kan ikkje tene pengar når marknaden er i ulage. Å skape stabile marknadar for landbruksprodukt er det beste grepet for å styre jordbruksinntekta. Det var heile to samla distriktsmøte på Øksnavad og på Nesheimtunet samde om.

Samvirkekonferansen 2023

Landbruksråd Rogaland arrangerer Samvirkekonferanse på Scandic Forus 6.-7. Februar 2023. Program og påmeldingslink er klart.

Våre samarbeidspartnere