Nyheter

Innspel til opptrappingsplan

Rogaland Bondelag har sendt sine innspel til opptrappingsplanen - korleis inntekta til bønder kan løftast til same nivå om lønsmottakarar. Saka vart handsama i første styremøte med det nye styret på onsdag denne veka.

Rogaland Bondelags innspill til jordbruksforhandlingene

Tetting av inntektsgap er årets viktigste prioritering. Det må løftes i bunn, og dermed må melkeproduksjon, ammeku og saueproduksjon prioriteres høyest i år.

Årsmøte-resolusjonane 2023

Årsmøte i Rogaland Bondelag tok opp mange tema - inntekt, utdanning, klima og meir. Det vart bakt inn i årets resolusjon.

Ny leiar i Rogaland Bondelag

Ståle Hustoft frå Tysvær vart vald av Rogaland Bondelags årsmøte 2023 for å representere Rogalands-bøndene.

Leiars tale

-Korleis skape best mogleg handlingsrom for Rogalandsbonden også framover? Resultata frå undersøkinga om framtidas landbruk viser at også i Rogaland er det mange som spår nedlegging på sin gard dei neste 15 åra.

Ber årsmøte støtte grunneigaranes kamp mot Bane NOR

Grunneigarlaget Jernbanenaboane lands Sørlandsbanen har søkt om støtte til deira kamp. Styret i Rogaland Bondelag ber årsmøte om godkjenning til å støtte saka med 200.000 kroner.

Presentasjon av styrekandidatane 2023

Bli litt betre kjend med dei innstilte til fylkesstyret!

Invitasjon til veiledningsmøte for bruk av plantevernmidler på arealer nær vann

I 2023 vil Mattilsynets tilsyn på plantevernmiddelområdet konsentrere seg spesielt om bruk av plantevernmidler på gårder nær overflatevann og langs elver og bekker som renner ut i disse. Veiledningsmøte vil gå gjennom kravene i plantevernmiddelforskriften som gjelder primærprodusenter av vegetabilier i nærheten av vann.

Marits siste møte

Innspel til jordbruksforhandlingane, den siste finpussen til årsmøte-programmet og den endelege vurderinga av kva lag er årets lokallag. Det prega leiarens siste styremøte.

Årsmøtesakene 2023

Sakene til årsmøte i Rogaland Bondelag er no publisert og tilgjengelege. Dei finn du her!

Våre samarbeidspartnere