Nyheter

Sammenslåing av fylkeslag fra 2022

Årsmøtet i Norges Bondelag vedtok i dag at dagens fylkeslag skal tilpasse seg den nye fylkesstrukturen, seinest innen 2022. For Østfold Bondelag sin del betyr det at vi blir en del av Viken Bondelag. Representantskapets sammensetting var også mye diskutert. Årsmøtets flertall støttet styrets innstilling om å ta dette opp til ny vurdering innen årsmøtet 2022.

Stor bredde i østfoldingenes innlegg på Bondetinget

Jordvern, melkekvoteordninga, kommunikasjon og økt satsing på grønt var temaene østfolddelegatene brakte til torgs under generaldebatten på årsmøtet i Norges Bondelag.

Årsmøte Norges Bondelag

Årsmøte 2018 salen

Årsmøtet i Norges Bondelag, det 123 i rekken avholdes på Lillehammer 5. og 6. juni. Det hele innledes med representantskap som starter alt i morgen tirsdag 4. juni.

Konferanse 13. juni - Et klimasmart Østfoldlandbruk mot 2030

Klimasmart landbruk Østfold prosjektet ønsker sammen med sine partnere velkommen til konferansen Et klimasmart Østfoldlandbruk mot 2030 13.juni på Borregaard Hovedgård! Programmet for dagen er nå klart! Prosjektet Klimasmart landbruk Østfold samler trådene fra prosjektets aktiviteter og retter blikket fremover rundt temaet klima og landbruk.

Studietur til Inn på tunet-gårder i Østfold

Er du Inn på tunet-tilbyder i Østfold/Akershus, eller interessert i eller vurderer å starte opp med Inn på tunet? Sett av lørdag 15. juni til foredrag og gårdsbesøk. Vi skal bli kjent med hva slags muligheter Inn på tunet gir, ulike tilbydere og deres tjenester.

Tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) - veileder klar

Det er enighet om nytt Regionalt miljøprogram for årene 2019 - 2022. For å oppnå resultater bevilges regionale miljøtilskudd (RMP-tilskudd) som kan stimulere bøndene til å gjøre tiltak for å begrense forurensning og fremme kulturlandskapsverdier. Alt om det nye programmet, veileder for tilskuddene, kontaktpersoner osv er nå klart.

Velkommen til temamøte om rovdyr og rovviltavvisende gjerder

Østfold Bondelag ønsker alle, og beitebrukere spesielt, velkommen til temamøte om rovdyr og rovviltavvisende gjerder. Møtet finner sted på Geiteberg kulturbruk i Tomter, onsdag 19. juni, hvor vi også skal ha en liten befaring av det rovviltavisende gjerdet som er satt opp der.

Hvordan slår avtalen inn på ditt bruk?

Foto Jørgen Skaug

Her kan du sjekke hvordan jordbruksavtalen innvirker på økonomien på ditt bruk.

Våre samarbeidspartnere