Oversikt over program og møtesteder følger vedlagt..

Hvis ikke alle i styret kan møte er det fint om dere kan få andre fra laget til å møte.

Dato Region Sted Telefon Fra fylkeslaget
5.2 Sør-Helgeland Hildurs Urterarium, Brønnøysund 75025134 Finn Erik og Bernt
6.2 Vefsn Region Vefsn landbruksskole, Mosjøen 75654000 Finn Erik, Bernt og Jan Gunnar
7.2 Sandessjøen reg. Rica Hotell, Sandessjøen 75065000 Finn Erik og John Erik
5.2 Rana region Meyergården Hotell, Mo 75134000 Geir Jostein og Wanja
6.2 Hele Salten Skagen Hotell, Bodø 75519103 Geir Jostein og Tove
11.02 Ofoten Kaia Kafe, Kjeldebotn 97010029 Finn Erik og Kåre
12.2 Lofoten/Vesterålen Kleiva landbruksskole 75655720

Finn Erik, Kåre og
Jan Gunnar

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Møtene varer fra kl. 10.00 – 15.30

--------------------------------------------------------------------------------------

Ansatte:
Geir Josten Sandmo, org.sjef
Finn Erik Førde, rådgiver
 

Tillitsvalgte i styret:
Fylkesleder, Bernt Skarstad, Bindal
Nestleder, Kåre Holand, Vestvågøy
Styremedlem, Tove H. Mosti Berg, Saltdal
Styremedlem, Jan Gunnar Eilertsen, Vågan
Styremedlem, Wanja Rakvaag, Rana
1.vara, John Erik Johansen, Løkta

En fra administrasjonen sammen med en tillitsvalgt, møter på regionmøtene.

På landbruksskolene møter Jan Gunnar i tillegg fordi han jobber spesielt med rekruttering i vårt styre.

Tema for møtene                   

  • Foran jordbruksforhandlingene         - Gjensidige               
  • Verving                                        - LHMS
  • Aktuelle saker           

 

PROGRAM

REGIONMØTER  2013

09.30 – 10.00  KAFFE ved oppmøte

10.00 – 11.30  JORDBRUKSFORHANDLINGENE  2013  v/tillitsvalgt

  • Kort  gjennomgang av studieheftet m/diskusjon
  • Bruk av questback

 11.30 – 11.45  PAUSE

11.45 – 12.15  AKTUELLE SAKER I  v/fylkeskontoret

 12.15 – 12.45  Samarbeidet mellom Nordland Bondelag og LHMS

                Utfordringer for bedre helse/sikkerhet  - v/ HMS-rådgiver

12.45 – 13.30  LUNSJ

13.30 – 14.30  AKTUELLE SAKER II  v/ tillitsvalgt og fylkeskontoret

  •   Status i lokallagene
  •   Årsmøte i lokallagene 2013
  •   Faglig aktivitet
  •   Aktuelle lokale saker i regionene

14.30 – 15.00  Samarbeidet med GJENSIDIGE v/rådgiver

15.00 – 15.30  Aktuelle saker forts. / OPPSUMMERING

15.30     AVSLUTNING