Statsbudsjett med grønnere profil for landbruket

21.11.14Lars Petter Bartnes.V og Krf har fått gjennomslag for endringer som gjør statsbudsjettet grønnere.

Nytt fra Norges Bondelag

Nytt fra fylkene

  • Økt lisenskvote på ulv

    21.11.14Tirsdag denne uka fulgte rovviltnemnda opp oppfordringen fra Vest-Agder Bondelag om å øke lisenskvoten på ulv fra ett til to dyr i region 1. Det var sikre tegn på tilstedeværelse av ulv både i Sogn og Fjordane og i Vest-Agder som var bakgrunnen for Bondelagets oppfordring.
  • Vil ikke bytte bort kua

    21.11.14 (ROMSDALS BUDSTIKKE): Halvparten av bøndene i Rauma tror gardsdrifta deres er redusert eller avvikla innen ti år. Tallene kommer fram i en studie som ble lagt fram på et møte for landbruksnæringa i går. – Vi som vil fortsette har en stor jobb å gjøre, sier Stig Brøste. – Får vi kommunisert til flest mulig hvor gjennomsiktig norsk landbruk er i forhold til mange andre land, vil det styrke oss, sa Magnhild Vik.
  • Mange nye tillitsvalgte i Vestfold Bondelag

    21.11.14Fylkeslaget, med styremedlem Hans Edvard Holtung i spissen (bildet), hadde invitert nye tillitsvalgte for å informere nye om Bondelaget, kontoret, forventninger og tips til drift av et lokallagMandag kveld møttes over 20 nye tillitsvalgte fra lokale Bondelag til en samling på Gjennestad. Fylkeslaget, med styremedlem Hans Edvard Holtung i spissen (bildet), hadde invitert for å informere nye om Bondelaget, kontoret, forventninger og tips til drift av et lokallag. -Det er flott at det er så mange nye, og særlig så mange unge, som tar på seg verv i Bondelaget, sa Holtung.

Blogg

              


Norges Bondelag, Pb. 9354 Grønland, 0135 Oslo. Besøksadresse: Landbrukets Hus, Schweigaards gate 34 C. Tlf: 22054500
E-post: bondelaget@bondelaget.no
Ansv. redaktør Per Skorge, komm.sjef Lise Boeck Jakobsen