Krev endring i rovdyrforvaltninga

19.08.14Sau. IllustrasjonsbildeNorges Bondelag møter miljøvernministeren onsdag. Ber om at Krokann-dommen blir følgd opp av rovdyrforvaltninga.

Nytt fra Norges Bondelag

 • Vil nedkjempe antibiotikaresistens

  18.08.14Smågris. IllustrasjonsbildeEi ekspertgruppe anbefaler åtte tiltak for å unngå utbredelse av antibiotikaresistente bakterier.
 • Bondelaget på plass på Agrisjå

  18.08.14Listhaug og BartnesBondelagets leder Lars Petter Bartnes møter landbruks- og matminister Sylvi Listhaug til duell på Agrisjå i Stjørdal. Bondelaget stiller i år med egen stand på messa.

Nytt fra fylkene

 • Bli med i utforminga av dei gode arealløysingane for jærregionen!

  19.08.14Dialogforumet Jærsmiå inviterer til open dialogkveld i Klepp rådhus 21 august. Tema: Kor skal me dyrka og kor skal me bygga? Og korleis blir me betre på å snakka saman? Me vil gjerne ha DEG med i dialogen om berekraftig arealutvikling og gode lokalsamfunn i jærregionen. Dialogsamlinga startar kl. 18.30.
 • Open gard i Notodden, Skien og Sannidal

  19.08.14Open gardSundag 24. august inviterar lokale bondelag i Notodden, Skien og Sannidal til Open gard arrangement. På arrangementa er det aktivitetar for små og store, ulike dyr og sal av mat og drikke. Bruk gjerne sykkel der det passar. Velkommen!
 • Kurs i bruk av håndholdt GPS

  19.08.14Sau på prestegardenSaueprosjektet i samarbeid med Hjartdal sau og geit inviterar til kurs i håndholdt GPS fredag 29. og laurdag 30. august i Teleros samdrift sitt møtelokale i Hjartdal. Kurshaldar Per Øyvind Gustavsen, Gustavsen Naturanalyser, Skien. Kurset tek utgangspunkt i Garmin’s håndholdte gps-er (Garmin Astro med hundepeiler).

Blogg

               


Norges Bondelag, Pb. 9354 Grønland, 0135 Oslo. Besøksadresse: Landbrukets Hus, Schweigaards gate 34 C. Tlf: 22054500
E-post: bondelaget@bondelaget.no
Ansv. redaktør Per Skorge, komm.sjef Lise Boeck Jakobsen