Leder Elisabeth Gjems og nestleder Kristina Hegge i Innlandet Bondelag fartet fylket rundt i møter med stortingskandidatene gjennom sommeren. Oversikt og videoer fra møtene ser du nedenfor.

Etter møterunden har de to skrevet følgende leserbrev/kronikk til Innlandets aviser: 

Et matvalg på #rammealvor

Norsk jordbruk står i en svært utfordrende økonomisk situasjon. Som kjent ble det brudd i årets jordbruksforhandlinger, fulgt av massive markeringer over hele landet. At det oppsto et bondeopprør i år er ikke tilfeldig.

Som lederduo i Innlandet Bondelag har vi i sommer og høst hatt møter med toppkandidatene i alle partiene i Oppland og Hedmark som ligger an til å kunne få inn representanter ved stortingsvalget. 

Inntekt, inntekt, inntekt har vært vårt mantra i møte med politikerne. Vi har forsøkt å forklare stortingskandidatene våre at økonomien i jordbruket ikke går i hop. Bonden har tilpasset seg politikken som regjering og Storting har vedtatt. Mange har økt produksjonen, men det blir ikke igjen noe mer på bunnlinja. Situasjonen er faktisk tvert imot. Gjeld og andre kostnader har økt, mens inntektene ikke holder følge. Mange forteller at de aldri har hatt dårligere økonomi. Bonden løper fortere og fortere, og forsøker å bøte på med en enda større arbeidsinnsats. Det er ikke forsvarlig. Ungdommene ser hvor mye arbeid som kreves, hvor lite fritid det er og hvor lite foreldrene har å rutte med. Hvorfor skal de satse på landbruket? Vi står derfor ved en helt avgjørende skilleveg. 

Vårt krav er at bonden skal ha mulighet til ei inntekt som andre folk. Det betyr at inntektene i jordbruket må opp på samme nivå som gjennomsnittet for andre grupper i samfunnet. Det kan ikke være for mye forlangt! Partiene som stiller til valg må være helt tydelige på at de griper fatt i det – nå, i den kommende stortingsperioden! 

Heldigvis er vi som bønder ikke alene om å se at dette må endres. Gjennom #landbruksløftet har 39 organisasjoner og virksomheter stilt seg bak kravet om at bonden skal ha inntekt på nivå med andre grupper i samfunnet, og at kommende regjering og Storting må vedta en forpliktende opptrappingsplan for tetting av inntektsgapet i løpet av stortingsperioden 2021-2025.

I tillegg har NHO Mat og Drikke, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og Bondelaget blitt enige om felles forventninger til regjeringsplattform for 2021-2025. Organisasjonene har et felles krav om at rammevilkårene må bedres for å gi vekst, utvikling, rekruttering og arbeidsplasser i produksjonen av norsk mat og drikke – fra jord til bord. 

Verdikjeden for mat er landets største fastlandsindustri, med ca. 43 000 årsverk i landbruket og rundt 40.000 sysselsatte i mat- og drikkeindustrien. Bønder og industri er gjensidig avhengige av lønnsom produksjon. Vi er enige om å øke norsk matproduksjon, og å øke norskandelen i norsk matvarekonsum. Importvern, tiltak overfor dagligvarehandelen for å sikre konkurranse og like vilkår, rekruttering, investeringsvirkemidler, redusert grensehandel og klimatiltak er noen av punktene i de felles forventningene.

Alt dette har vært viktige temaer når vi har snakket med våre stortingskandidater de siste ukene. At det er ramme alvor bør de nå ha forstått. Men blant de potensielle regjeringspartiene er det kun SV og Sp som har kommet med en tidfestet forpliktelse for opptrappingsplan for å tette inntektsgapet. Vi håper innspurten i valgkampen viser at det er flere partier som ser betydningen av å innfri her, på vegne av både nåværende og kommende generasjoner.

Mat har helt grunnleggende betydning for alle oss mennesker. Klimaendringene setter matproduksjonen under press globalt. For ethvert land har det enorm betydning å ha tilgang til egenprodusert, trygg mat i ei usikker tid. Derfor er matpolitikk så viktig. 

Vi håper du setter deg inn i matpolitikken før valgdagen. Og viktigst av alt: Bruk stemmeretten! Godt valg!

Her følger kronologisk oversikt over møtene som har vært gjennom sommeren:

Vi har gjennomgående laget videoer fra møtene, og de er lenket opp her. 

Se også omtale av politikermøter fra juni her og fra politikermøter fra juli her. 

22. juni, KrF: Charlotte Veland Hoven (H) og Jytte Sonne (O) hos grøntprodusent Per André Dyste på Toten, hovedtema: grøntnæringa, grøntsatsing og arbeidskraft. https://fb.watch/7sFxbeN0OR/ 

26. juni, Sp: Trygve Slagsvold Vedum og Emilie Enger Mehl (H) med kuene hos Amund Grindalen i Elverum som kulisse, hovedtema: inntekt på nivå med andre grupper i løpet av kommende stortingsperiode (4 år). https://fb.watch/7sGPZ1Tdb9/  

30. juni, MDG – Karina Ødegård (O) og Jon Lurås (H) – og V – Stig Vaagan (H) og Stine Hansen (O): Vingelen, bedriftsbesøk og rundtur i seterområdene, hovedtema: seterdrift, utmarksbeite for drøvtyggere, rødt kjøtt og klima, rovdyrpolitikk, økonomi/bondens kår. https://www.facebook.com/innlandetbondelag/posts/10159648221196532 og https://fb.watch/7sMFD5SPjW/ 

2. juli, Høyre: Kari-Anne Jønnes (O) på Toten, hovedtema: satsing på grønn landbruksteknologi/katapult, samt behovet for sunn økonomi hos bonden for å kunne satse på dette. https://fb.watch/7sMzxcpOTF/ 

15. juli, Høyre: Anna Molberg (H) i Trysil, gårdsbesøk hos Anja Sandvik Marthinsen og Mats Albrechtsen på Slettås, hovedtema: rovviltreservat eller todelt målsetning. https://fb.watch/7sMRzUqIIx/ og https://www.facebook.com/innlandetbondelag/posts/10159679919776532 
(Saken også kommentert av Sps Emilie Enger Mehl og Aps Nils Kristen Sandtrøen i Østlendingen).

6. august, SV: Karin Andersen (H) og Anne Lise Fredlund (O) i Romedal i Stange, gårdsbesøk hos kyllingprodusent og styremedlem Åse Sundvor, med fokus på bl a #landbruksløftet, økonomi, bærekraft, dyrevelferd, arbeidspress/HMS og kjedemakt. https://fb.watch/7sNd1EnMP-/ og https://fb.watch/7sNnnpV-Z9/ 

6. august, Sp: Marit Knutsdatter Strand (O), Bengt Fasteraune (O) og Trygve Slagsvold Vedum (H) på Lena på Østre Toten, hovedtema: #landbruksløftet (overrekkelse). https://www.facebook.com/innlandetbondelag/posts/10159727696591532 

7. august, Ap: Jonas Gahr Støre (statsministerkandidat), Anette Trettebergstuen, Nils Kristen Sandtrøen og Lise Selnes (H) i Elverum, hovedtema: #landbruksløftet https://www.facebook.com/innlandetbondelag/posts/10159729419886532 

11. august, Ap: Nils Kristen Sandtrøen (H) på biokullanlegg-åpning, video med hovedtema #landbruksløftet og felles forventninger til ny regjeringsplattform fra Norges Bondelag, NNN og NHO Mat og Drikke. https://fb.watch/7sNE5V2MKr/ 

20. august, Ap: Rune Støstad (O), Nils Kristen Sandtrøen (H) og Rigmor Aasrud (O) på Otta om bla. #landbruksløftet. Opplegg i regi av Ap, hvor Bondelaget var invitert. https://www.facebook.com/innlandetbondelag/videos/231346575585056

23. august, Frp: Carl i Hagen (O) om bl a #landbruksløftet, hans forslag om landbrukskommisjon uten støtte i Frps partiprogram og om importvern på TINE Meieriet Dovre.
https://www.facebook.com/innlandetbondelag/videos/856652841630826

24. august, Rødt: Bjørn Kristiansen (O) om bl a #landbruksløftet på Fåberg. 
https://www.facebook.com/innlandetbondelag/videos/1778248119024967

24. august, Venstre: Stig Vaagan (H) og Stine Hansen (O) om bla. #landbruksløftet på Mjøsbrua. 
https://www.facebook.com/innlandetbondelag/videos/4236879059722091

27. august, Frp: Tor André Johnsen (H) på TINE Meieriet Brumunddal om bl a #landbruksløftet, tollvern og makt i dagligvarebransjen.
https://www.facebook.com/innlandetbondelag/videos/270928627893590

3. september: Offensiv for inntekt og rammebetingelser i norsk matproduksjon hos HOFF SA på Gjøvik, sammen med NNN, NHO Mat og Drikke og LO Innlandet. HOFF SA er en av bedriftene som har signert #landbruksløftet. I tillegg har NNN, NHO Mat og Drikke og Bondelaget blitt enige om felles forventninger til ny regjeringsplattform. Stortingskandidat Rune Støstad fra Ap og Torvild Sveen fra Sp deltok. 
https://www.facebook.com/innlandetbondelag/videos/371256314392263 og egen nettsak her, samt omtale i OA og GD.  

3. september: Rødt: Svein Ørsnes (H) om bl a #landbruksløftet på Hamar. 
https://www.oa.no/bondene-samles-om-strenge-krav-til-ny-regjering-talmodigheten-er-slutt/s/5-35-1392217

9. september: Sp: Marit Knutsdatter Strand (O) hos bonde Jonas Stangjordet i Vestre Toten om bondens sosiale rettigheter. https://www.facebook.com/innlandetbondelag/videos/600346848009782

10. september: Leder Elisabeth Gjems og nestleder Kristina Hegge oppsummerer valgkampen og politikermøtene, og ønsker godt valg: https://www.facebook.com/innlandetbondelag/videos/615679199426401

I tillegg har enkelte av politikerne som det var møte med i første fase - forut for lansering av #landbruksløftet - fått utdelt dokumentet i etterkant.