Administrerende direktør Ingeborg Flønes ved HOFF SA og nestleder Kristina Hegge i Innlandet Bondelag. Bak fra venstre: Rune Støstad (stortingskandidat Ap), Elisabeth Gjems (leder i Innlandet Bondelag), Gerhard Salicath (fagsjef næringspolitikk NHO Mat og Drikke), Bjørn Tore Kyllo (nestleder NNN) og Odd Erik Kokkin (nestleder LO Innlandet).

Markeringen, som fant sted hos HOFF SA på Gjøvik 03.09.21, har sin bakgrunn i to vesentlige samarbeid:

Som bakteppe ligger en svært utfordrende økonomisk situasjon i jordbruket. Det ble brudd i årets jordbruksforhandlinger, fulgt av massive markeringer over hele landet. At det oppsto et bondeopprør i år er ikke tilfeldig. 

Et av målene med arrangementet var å gjøre Ap og Sp, som ifølge meningsmålingene er sannsynlige regjeringspartnere etter stortingsvalget, nærmere kjent med bredden i disse samarbeidene.

- Dere har gjort en formidabel innsats med landbruksløftet som dere har lagt fram. De to samarbeidene som er inngått her er vesentlige for å styrke norsk matpolitikk, sa Rune Støstad, som er Arbeiderpartiets andrekandidat i Oppland valgkrets i årets stortingsvalg. Han la til:
- Vi må ha en ny retning på jordbrukspolitikken, og vi må klare å tette inntektsgapet, det er helt åpenbart. Vi mener alvor med en opptrappingsplan, sa Støstad.

Sammen med Torvild Sveen fra Senterpartiet var Støstad til stede hos HOFF SA.

Torvild Sveen sa det slik:
- Om vi har et mål om å videreføre matproduksjonen vår, så trengs det ikke store utredninger for å finne ut hva som er resepten: Det ligger i bunnlinja på hvert bruk – det går på inntekter. Lønnsomheten må opp over hele fjøla. Melkeproduksjonen står ved et kritisk skille, og det må til investeringsmidler for å få båsfjøs over på løsdrift. Og vi må følge opp kjedemakta, sa Sveen. 

Gerhard Salicath, fagsjef næringspolitikk i NHO Mat og Drikke, slo innledningsvis fast at allianser er helt avgjørende.
- Husk at den landbaserte næringsmiddelindustrien er Norges største industrigren, med cirka 2500 bedrifter. Næringen har en omsetning på 171 milliarder kroner og står for en verdiskaping på 35 milliarder kroner, sa Salicath.
Sysselsettingen i verdikjeden er svær: Ca 43 000 årsverk i landbruket og rundt 40 000 sysselsatte i mat- og drikkeindustrien. I tillegg kommer omfattende ringvirkninger.

Som flere påpekte: Partene her er gjensidig avhengige av lønnsom produksjon.

- Vi ønsker økt norskandel i norsk dagligvarehandel. Grensehandel og makt- og konkurranseforhold i dagligvarebransjen er viktig å holde tak i, sa Salicath. 


Elisabeth Gjems (leder i i Innlandet Bondelag), Bjørn Tore Kyllo (nestleder NNN) og Gerhard Salicath (fagsjef næringspolitikk NHO Mat og Drikke),  - Det viktig for oss at dere har merket dere bredden i våre allianser. Disse sterke signalene går det ikke an å lukke øyne og ører for, sa Gjems til politikerne fra Ap og Sp.

Bjørn Tore Kyllo, nestleder i NNN, tok tak i bondens inntektsmuligheter.
- På samme måten som vi er opptatt av helårsarbeidsplasser ellers i arbeidslivet, er vi opptatt av helårsbonden. Det er viktig at bonden kan ha ei inntekt fra gården som er til å leve av. I tillegg må vi ha et sterkt tollvern, og ikke åpne opp igjen nå slik at handlekurvene fra Sverige igjen flommer over, sa Kyllo.

Odd Erik Kokkin, nestleder i LO Innlandet, holdt et flammende innlegg om jordbruk, matproduksjon og stortingsvalget: 
- Valget må gi oss et storting og ei regjering som ser hvor viktig det er at vi kan produsere mat til vårt eget folk. Det er lite som er mer grunnleggende i livet enn behovet for mat. Gjennom koronakrisa har vi alle fått kjenne på dette. Norske matprodusenter bidrar til bærekraftig matproduksjon og tusenvis av grønne industriarbeidsplasser. Innlandet har et omfattende jordbruk og en stor og viktig matforedling. Denne verdikjeden gir også store ringvirkninger innen blant annet transport, byggevirksomhet, infrastruktur, maskinleverandører og reiselivet, sa Kokkin.

Kristina Hegge, nestleder i Innlandet Bondelag, presenterte #landbruksløftet, som 39 virksomheter og organisasjoner med tilknytning til landbruket har signert.
- Dette viser at vi er mange som har store forventninger til kommende regjering og storting. Vi er nødt til å få en forpliktende opptrappingsplan, som sørger for at bonden får ei inntekt på linje med andre samfunnsgrupper før fireårsperioden er omme, sa Hegge.


Ingeborg Flønes fra HOFF SA fremmer #landbruksløftet foran (fra venstre rundt bordet): Odd Erik Kokkin (LO), Lisbeth Berntsen Grandalen (LO), Gerhard Salicath (NHO Mat og Drikke), Bjørn Tore Kyllo (NNN), Kristina Hegge (Innlandet Bondelag), Rune Støstad (Ap), Elisabeth Gjems (Innlandet Bondelag) og Torvild Sveen (Sp).

Ingeborg Flønes, administrerende direktør for HOFF SA, sa at det var en selvfølge for potetforedlingsbedriften å signere #landbruksløftet.
- Det er svært viktig å sikre inntekt for bonden – både for nåværende og kommende generasjoner. Vi må øke matberedskapen vår, og vi må ikke glemme den tilliten som norske forbrukere har til norsk mat. Den er svært verdifull, sa Flønes.

Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag, takket politikerne for svært viktige signaler.
- Det dere har sagt her i dag er omhyggelig notert, og vi kan love dere at vi skal følge opp etter valget. Kanskje har dere skjønt at tålmodigheten er slutt! I tillegg er det viktig for oss at dere har merket dere bredden i våre allianser. Disse sterke signalene går det ikke an å lukke øyne og ører for, sa Gjems. 


Fra venstre: Kristina Hegge (nestleder i Innlandet Bondelag), Ingeborg Flønes (administrerende direktør ved HOFF SA), Rune Støstad (stortingskandidat Ap), Elisabeth Gjems (leder i Innlandet Bondelag), Gerhard Salicath (fagsjef næringspolitikk NHO Mat og Drikke), Bjørn Tore Kyllo (nestleder NNN) og Odd Erik Kokkin (nestleder LO Innlandet).