Koronapandemien har vist at verdikjeden for mat og drikke er sterk i Norge, og leverer også i ustabile tider. Nå ønsker NHO Mat og Drikke, NNN og Norges Bondelag at trenden med å velge norskprodusert mat og drikke skal fortsette. Da er det viktig med politisk støtte fra ny regjering og nytt Storting.

– Det er viktig at bedriftene i mat- og drikkenæringen har rammevilkår som gir lønnsomhet til investeringer, og produktutvikling som gir konkurransekraft og høyere produktivitet. Myndighetsbestemte rammevilkår som avgiftspolitikken, må være tilpasset den internasjonale konkurransesituasjonen matindustrien står i. Her har vi forventninger til alle partiene, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

Det siste året har etterspørselen etter norskprodusert mat vært stigende, noe som har ført til økt etterspørsel etter norske råvarer. Med åpne grenser er det ventet at dette vil bli endret.  

– Vi vil produsere det forbrukerne ønsker, i Norge og på norske råvarer. Det er derfor viktig at en ny regjeringsplattform slår fast tiltak for å øke norskandelen i matproduksjonen. I den felles plattformen krever vi økte ambisjoner for en samlet verdikjede for mat, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Flere arbeidsplasser

Den felles plattformen har krav om styrkede rammevilkår for hele verdikjeden, og bedre maktbalanse i verdikjeden mellom bonden/industri og dagligvarekjedene. I dag er verdikjeden for mat og drikke Norges største fastlandsindustri, med ca 43 000 årsverk i landbruket og rundt 40 000 sysselsatte i mat- og drikkeindustrien.

– NHO Mat og Drikke, Bondelaget og NNN har i fellesskap utarbeidet denne plattformen som peker på de viktigste punktene for å styrke norsk matproduksjon. Her har vi felles interesser. Vi og våre medlemmer forventer at kommende regjering etter valget vil føre en politikk som kan styrke norsk matproduksjon og arbeidsplasser, sier leder i NNN, Anne Berit Aker Hansen.

De tre organisasjonene vil framover mot valgdagen jobbe mot politikere fra alle partier for å få støtte til de felles kravene.

Dette er kravene i den felles plattformen:

  1. Gode rammevilkår gir grunnlag for økt verdiskapning og sysselsetting i hele verdikjeden for mat og drikke
  2. Virksom konkurranse og balansert makt i verdikjeden for mat- og drikke
  3. Styrke kompetansebygging og rekruttering i mat- og drikkenæringen
  4. Redusert grensehandel skaper norske arbeidsplasser
  5. Norsk produksjon av mat og drikke er en del av klimaløsningen

Les hele dokumentet: Forventninger til regjeringsplattform 2021-2025.