Følg med på Bondelaget sine hjemmesider

På Norges Bondelag sine hjemmesider er det en egen sak om Korona, https://www.bondelaget.no/tema/koronaviruset/. Green oppfordrer til å følge med her, her ligger det oppdatert informasjon til bonden om korona Har dere spørsmål eller innspill kan dere også ta kontakt med Buskerud Bondelag (buskerud@bondelaget.no / 32 10 99 50)

 

Arbeidskraft og sikkerhet for avlinga

Det er klart at de som har arbeidskontrakt og kommer fra EØS-området kommer inn til Norge, likeledes er det laget noen kjøreregler med hensyn til karantene. -Det er også tatt en viktig beslutning med hensyn til avlingsskadeordningen som gir grøntprodusentene trygghet for å så og plante, dette er viktig sier nestleder Steffen Green. Den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket blir utvidet slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Ordningen skal gjelde for frukt, bær og grønnsaker og for dette årets innhøsting. – En slik ordning er i tråd med forslaget fra Bondelaget og nærings, selv om ikke detaljene er fast ennå avslutter Green.