Kandidaten blir vurdert etter følgende kriterier:

• Bærekraft, her under
  - Økonomisk resultat/lønnsomhet
  - Sosialt som sysselsetting og ringvirkninger i lokalsamfunnet
  - Miljømessig som  utnytting av lokale ressurser, fremme av lokal kultur og reduserte utslepp
• Innovasjon/nyskaping

 

Fint om påmeldingskjema blir nytta ved innmelding.

Påmeldingsfrist  1. september.

Gi tilbakemelding til Beret Mette Haga hos Innovasjon Norge, e-post adresse : beret.mette.haga@innovasjonnorge.no