I 2010 kjøpte de lam fra en besetning på øya og satte gården tilbake i produksjon. Ingen av dem hadde særlig erfaring med sau. Da Sølvi var yngre var det melkeproduksjon på gården i tillegg til noe sau. Åge arbeidet litt på et sauebruk tidlig i ungdommen, men har ellers ingen landbruksbakgrunn.I dag står det 43 drektige sauer og venter på lamminga.

Les hele artikkelen i Agrigünder.