Tid: Torsdag 22. oktober 2020 kl. 19.00
Sted: Bamsrudlåven

Du finner alle årsmøtepapirene til nedlasting i egen boks (til høyre her)

Foruten de ordinære årsmøtesakene, får vi besøk av Espen Govasmark fra VEAS, som vil fortelle om VEAS sine planer på Brennemoen. Finn Frøshaug fra landbrukskontoret i Indre Østfold kommune kommer også, for å informere om bruk av slam. 

Innkomne saker meldes til leder senest 14.oktober via e-post: einar.solerod@gmail.com eller tlf 911 22 732

Smittevern

Vi følger smittevernreglene fra FHI. Det blir ikke håndhilsning eller klemming. Hold minst en meters avstand til andre. Har du symptomer på luftveisinfeksjon kan du ikke møte. Har du ikke fått SMS? Lokal smittesituasjon kan gjøre at årsmøtet må endres. Vi vil da varsle dette via SMS. Har du ikke mottatt SMS om årsmøtet? Da kan du sende mobilnummeret ditt til Ragnhild Duserud på SMS til 41633140. Det vil bli matservering, og vi trenger derfor påmelding. Påmelding sendes til Einar Solerød på SMS 911 22 732 innen torsdag 15. oktober.

Med vennlig hilsen

Styret i Eidsberg Bondelag