Foruten de ordinære årsmøtesakene, får vi besøk av: 

  • Morten Authen som vil holde ett innlegg vedrørende trarabekken. 
  • Tormod Kopperud vil informere om hva som befant seg i Eidsberg bondelags bankboks.
  • Vi får også besøk av Trude Helge fra Østfold Bondelag.


Saker til årsmøtet? Sendes leder senest 04. oktober, via e-post:  ojhomstvedt@yahoo.com/ SMS: 97687776

Det vil bli servert et bedre måltid, og ønsker derfor påmelding. 
Påmelding sendes Ole Jørgen Homstvedt på tlf. 97687776 innen 06. oktober. 

Vel Møtt! 
 

 

Vedlagte saksdokumenter:

Sakliste

Årsmelding

Arbeidsplan