Av aktiviteter i året som har gått, vil vi trekke frem:

Høstmatmarkedet
Vi fikk muligheten til å være med på høstmatmarked i Mysen sentrum 24. september. Arrangementet var i regi av Villa Mat og Mer, hvor vi i styret stilte opp med aktiviteter for barna, samt salg av grønnsaker fra bønder i Østfold.
Dette var et marked hvor lokale matprodusenter fikk vist seg fram, og selge kortreist mat. Dette ble et svært populært arrangement, og som Eidsberg Bondelag vil satse videre på neste år.

Vervekampanje
De lokale bondelagene i Østfold har deltatt på vervekampanje, kampanjen startet 17. mars og har pågått frem til 15. november. I løpet av denne perioden har det vært to spurtperioder, hvor det ble utdelt klatretrøyer, spurttrøyer og ledertrøyer. På ledersamlinga i november ble hovedvinneren for hele verveperioden presentert. Med hele 52 nye medlemmer ble det Eidsberg Bondelag som gikk av med seieren. Eidsberg Bondelag er nå det nest største bondelaget i Norge. Premien planlegges å gå til medlemsaktiviteter.

Årsmøte
På årsmøte i oktober ble ingen leder valgt. Styret konstituerte seg selv på første styremøte. Ole Jørgen Homstvedt ble valgt som ny leder, og Ida Gammelsrud ble valgt til nestleder.

Aktiveter som planlegges for 2017 kan nevnes:
Sankthansfeiring
Året som kommer vil vi være med på å arrangere Sankthansfeiring, sammen med Hærland Bygdekvinnelag på Lundebyvannet, som vi også gjorde i år. Dette var et populært arrangement, og mange tok turen.
Bondefest
Det planlegges bondefest i samarbeid med Marker Bondelag i januar måned. Følg med på våres facebook side, her vil det bli førstemann til mølla!


En riktig god jul og godt nytt år ønskes dere alle
fra styret i Eidsberg Bondelag
v/leder Ole Jørgen Homstvedt