Årsmøte i Eidsberg Bondelag

Medlemmer innkalles til årsmøte på Bøndenes Hus i Hærland, mandag 24. oktober 2016 kl. 18.30. SMS varsel ble sendt ut mandag 10.10.16.

Saker må være leder i hende senest 8 dager før årsmøtet.
Påmelding innen 19.10.16 til erlendskarer@hotmail.com eller på tlf/sms 99227790. 

Årsmøtepapirer:

Saksliste 2016
Årsmelding 2015/16
Arbeidsplan 2016/17
Regnskap for 2015/2016