Foruten de ordinære årsmøtesakene, får vi besøk av Øystein Haugerud, tidligere fylkesagronom i Buskerud og prosjektleder for «Levende matjord». Øystein vil snakke om jordliv, gjødsling og jordhelse.

Saksliste 

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Sak 2 Godkjenne dagsorden

Sak 3 Valg av møtesekretær

Sak 4 Valg av to til å undertegne protokollen

Sak 5 Årsmelding for 2021

Sak 6 Regnskap for 2021

Sak 7 Arbeidsplan for 2022

Sak 8 Innkomne saker

Sak 9 Valg i henhold til lovene

Sak 10 Valg av utsendinger til årsmøtet i Østfold Bondelag

Sak 11 Godtgjørelse til dekning av utgifter for tillitsvalgte


Innkomne saker meldes til leder senest 19. oktober via e-post: einar.solerod@gmail.com eller tlf 911 22 732 

Det vil bli matservering, og vi trenger derfor påmelding. Påmelding sendes til Einar Solerød på SMS 911 22 732 innen fredag 22. oktober. 


Med vennlig hilsen
Styret i Eidsberg Bondelag