Med dette vil styret i Eidsberg Bondelag invitere til årsmøte:

Tid: Fredag 25. oktober kl. 19.00
Sted: Bamsrudlåven

Du finner alle årsmøtepapirene til nedlasting i egen boks.

Foruten de ordinære årsmøtesakene, får vi besøk av vår nye ordfører Saxe Frøshaug

Saker til årsmøtet? Sendes leder senest 18. oktober, via e-post: erlendskarer@hotmail.com eller tlf. 992 27 790

Det vil bli matservering, derfor behov for påmelding. Påmelding sendes Erlend Skårer SMS 992 27 790 innen fredag 20. oktober.

 

Etter årsmøte vil det være mulighet for en sosial aften.

Med vennlig hilsen Styret i Eidsberg Bondelag