Foruten de ordinære årsmøtesakene, får vi besøk av:

  • Heidi Østby fra landbrukskontoret som vil snakke litt om kommunesammenslåingen

  • En representant fra Norges Bondelag som vil presentere ulike personforsikringer det er nyttig å ha

 

Saker til årsmøtet? Sendes leder senest 17. oktober, via e-post: hknj89@gmail.com eller tlf. 930 54 772

Det vil bli servert kålrotstappe og salt kjøtt fra lokale bønder.

Påmelding sendes Hilde Kristine Jahren Aasgaard SMS 930 54 772 innen fredag 19. oktober.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Eidsberg Bondelag