Velkommen til Inn på tunet-konferanse i Bodø!

Publisert 05.11.2014
  • Tips en venn om denne siden

Vi inviterer til konferanse om omsorgs- og velferdstjenester på gårdsbruk på Thon hotel Nordlys i Bodø 12.-13. februar 2015.

Vi inviterer til konferanse om omsorgs- og velferdstjenester på gårdsbruk på Thon hotel Nordlys i Bodø 12.-13. februar 2015.

Inn på tunet er kvalitetssikrede omsorgs- og velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenesteområdene omfatter barnevern, dagtilbud for eldre, arbeidstrening, tilrettelagt undervisning mm. Konferansen vil vise hvordan godt samarbeid mellom tilbydere og kjøpere gir gode resultater for brukerne.

Formålet med konferansen er å øke kunnskapen om Inn på tunet for kjøperne og for gårdbrukere som er eller vurderer å bli IPT-tilbydere. Andre interesserte er også velkommen!

Ved å klikke deg inn på denne linken kan du lese mer om konferansen og se hele programmet

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere