- Statens tilbud gir ikke grunnlag for økt matproduksjon og optimisme

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

- Statens tilbud gir ikke grunnlag til økt matproduksjon og optimisme i landbruket, sier fylkesleder Bernt Skarstad i Nordland Bondelag.

- Landbrukets forhandlingsutvalg må vurdere om landbruket denne gang  bør ”sette ned foten” med bakgrunn i det uakseptable tilbud ved årets jordbruksforhandlinger som staten har gitt, sier Bernt Skarstad.
Skarstad mener tilbudet er uttrykk for en maktarroganse og mangel på forståelse for hva som må til for å gi grunnlag for verdiskaping i distriktene.
Styreleder Nordland Bondelag, Bernt Skarstad

- Stortinget har vedtatt ei stortingsmelding som legger opp til én prosent økt matproduksjon hvert år i 20 år framover. Vedtaket har tydeligvis liten realpolitisk verdi, og tilliten til det politiske system er svekket, sier Skarstad.

Han påpeker at staten bruker stadig mindre penger på matproduksjon. Statens bevilgninger over budsjettet har falt fra 2,8 til 1,2 prosent på 10 år.

- Vi ser at staten holder fast på trenden fra tidligere, der staten Norge bruker stadig mindre penger på matproduksjon. I realiteten er tilbudet et null-oppgjør, fordi staten vil ta inn igjen det de bruker over budsjett gjennom økte avgifter.

Staten tilbyr bøndene 900 millioner kroner, mens jordbrukets krav var på 2,2 milliarder kroner. Avstanden er dermed stor.

Statens tilbud betyr 13.000 kroner i økte inntektsmuligheter pr årsverk i jordbruket. Andre grupper ligger an til å få en inntektsøkning på 17.400 kroner.

- Tilbudet vil føre til at gapet mellom bønder og andre grupper øker, ikke at det tettes, sier Skarstad.

Selv om tilbudet er altfor lavt, ser fylkelederen et par lyspunkt: Forslagene om økte investe-ringsvirkemidler, gjeninnføring av grøftetilskuddet og prosjektet Arktisk landbruk.

Hvis det blir forhandlinger, skal disse være sluttført innen 17. mai.

Les mer:

Regjeringen tar ikke sin egen landbruksmelding på alvor
Statens tilbud

Ved henv. kontakt: Bernt Skarstad, tlf. 41 64 64 73

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere