Program til ledermøtet i Nordland Bondelag

Publisert 06.11.2015
  • Tips en venn om denne siden

Onsdag 18. - torsdag 19. november 2015 avholder Nordland Bondelag sitt ledermøte i Bodø på Scandic Bodø Hotel.

l

Ledermøte  Nordland Bondelag 18-19. november 2015

Scandic Hotel, Bodø

Onsdag 18. november

Møteleder: Wanja Rakvaag og John Erik Johansen

11.30               Lunsj

                          Oppmøte og registrering

12.30               Åpning

- fylkesleder i Nordland Bondelag, Bernt Skarstad

 

12.40               Fylkesleders tale

- Bernt Skarstad, fylkesleder Nordland

 

13.10                Nytt fra Norges Bondelag

                                      - Brita Skallerud, nestleder Norges Bondelag

 

13.55                Debatt og spørsmål

14.30               Pause

14.45               Eiendom og konsesjonslov

                                      - Erlend Daling, jurist Norges Bondelag

                                      - Spørsmål

15.30               ”Satsing for å dekke kapitaltilgangen i landbruket i Nordland”                                                 

Fra finanssiden:        

                                       - Innovasjon Norge,

                                     v/Direktør Nordland Karsten Nestvold

                                   - Helgeland Sparebank

                                   - Andre banker                                                                                 

 Fra rådgiversiden:

                                     - Tine, v/Helge Øksendal

                                   - Lyder Sund, konsulent

                                   - Nortura, v/Arne Flatmo

Fra Norges Bondelag:

                                   - Brita Skallerud

Debatt

 

16.15               Minglepause med lokalprodusert mat fra

                          Arne Olaussen`s gård, Sortland

16.45               ”Vår satsing for å dekke kapitaltilgangen…” fortsetter    

 

18.00                Gjensidige

                                       - v/ representant fra Gjensidige

                    

18.20               NLRHMS- den nye organisasjonen

                                       - Halle Arnes

                       

18.40                Avslutning for dagen v/ fylkesleder

20.00                Middag med kulturelt innslag

 

 

Torsdag 19. november

Møteleder: Ståle Nordmo og Tove Mosti Berg

9.00                 Nytt fra fylkeskontoret

                                      - Geir Jostein Sandmo, org sjef Nordland Bondelag

 

9.30                  Verving

                                   - v/ leder i Verveutvalget i Nordland BL

                                         

10.00               Pause og utsjekk

10.15                Kjøtt i Nordland

                                        - Prosjektleder Tove Berre          

                                                                     

             10.45             Gås – best i fryseren?

                                       - Ove Martin Gundersen, prosjektleder

 

11.30               Lunsj med endelig utsjekk

12.30               2+2, Lærlingordning i landbruket, erfaringer fra lærlingbedrift

                                       - v/ Jon Arne Nyland, leder Sortland Bondelag                          

 

12.45                2+2- Lærlingordning i landbruket, organisering mm

                                       - v/ Ellen Svarstad, Helgeland Landbrukstjenester

 

13.00                Skattereglene i landbruket

                                       - Næringspolitisk sjef Norges Bondelag

                                         Arild Bustnes

                                       -Spørsmål

                                        

 

14.15                Motivasjonsforedrag

                          Rosablogger og bondelagsmedlem

                                   - Terje Årseth

 

14.45               Oppsummering - Avslutning

                                   v/ Fylkesleder Bernt Skarstad

15.00               Slutt og ha en trygg hjemreise.

 

 

 

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere