Norges Bondelag i samarbeid med Skogbrukets kursinstitutt arrangerer kurset; Ny skogsbeskatning.

Publisert 27.01.2017
  • Tips en venn om denne siden

Bli kjent med det nye regelverkets utfordringer og muligheter», på 7 forskjellige steder i februar og mars.

Skattereglene for skognæringen har vært realtivt stabile over lang tid. Men fra 2016 og 2017 skjer det store endringer! Inntektene fra skogen er skattepliktig som alle andre inntekter. Allikevel har skogbruksnæringen noen spesielle utfordringer som det har vært forsøkt å hensynta gjennom spesielle skatteregler.Fra 2016 er det innført nye regler for vurdering av om skogen anses som skattemessig virksomhet eller kapitalinntekt. Og, fra 2017 erstattes tidligere regler om gjennomsnittsligning med en ny ordning kalt tømmerkonto.
 

Her kan du laste ned hele kursinvitasjonen

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere