Gode råd og tips om en kopp kaffe i en fuktig vår!

Av Inger J. Stensrud Haug,
  • Tips en venn om denne siden

Det bøtter ned om dagen. Elver og bekker går utover sine bredder, kummer og avløp omdannes til fontener. Det er kaldt om natta, våronna er allerede flere uker forsinket og enda mer regn er i sikte. Det er da det blir rent ut komisk å få høre at det beste rådet er å være tålmodig og vente med å kjøre i jorda før det blir lagelig.

Det er ikke lett å være tålmodig og drikke en ekstra kopp med kaffe i en slik situasjon, men det er nettopp det rådet som kommer fra Norsk Landbruksrådgivning Østafjells i disse dager. Les følgende råd og la deg kanskje friste med denne ekstra koppen med nytraktet Friele-kaffe.

 

Gode råd fra Landbruksrådgivninga Østafjells ved en fuktig vår

Kjør ikke på jorda før det er lagelig. Finn andre arbeidsoppgaver, og la heller Friele selge ¼ kg med kaffe mer til hver bonde. Det vil både kaffehuset og du tjene på! Eirik Kolsrud nyansatt rådgiver i NLRØ sine 6 råd for jordarbeiding ved en fuktig vår:

1) Vent!

Begynner du jordarbeidinga før jorda er lagelig vil det være stor sannsynlighet for et dårlig resultat, både med tanke på såbed og jordpakking. Dette vil ikke bare kunne påvirke årets vekst, men også kommende år.

2) Ikke pløy i dårlig vær

Det må også være lagelig når du skal pløye. En del tror at om man ikke kan gjøre annen jordarbeiding, så er det i alle fall mulig å pløye. Dette er ikke å anbefale, da dette vil kunne gi pakkeskader nedover i jorda. Disse pakkingsskadene kan bli varige og gi det problemer fremover.

3) Vedlikehold og klargjør traktor/redskap

Bruk regnværsdagene og tiden til å forberede jordarbeidinga. Dette vil gjøre at du kan utnytte tiden da jorda er lagelig for jordarbeiding effektivt. En del grunninnstillinger av redskap (herunder plog) kan gjøres før du begynner jordarbeidinga. Ikke gjør dette på en solskinnsdag når du heller burde kjørt.

4) Start jordarbeidinga når jorda begynner å smuldre – da er den lagelig

5) Start jordarbeidinga på de lette jordartene

Vurder hvilke jordarter du kjører på med hensyn på lagelighet (jorfuktigheten).Tiden hvor jorda er lagelig avtar med økende leirinnhold i jorda i denne rekkefølgen: Sand, silt, middels stiv leire og stiv leire.

6) Kan du forenkle jordarbeidinga?

Vurder om du har mulighet til å forenkle jordarbeiding. Dette vil kunne gjøre at du reduserer tidsbruken. De forskjellige jordartene har ikke samme krav til jordarbeiding. På sand og lettere leire kan du kanskje vurdere å bare harve.

Erstatning ved avlingssvikt

Vi er inne i en periode med lite nedbør, tørke og økt sannsynlighet for såkalt klimatisk avlingssvikt. Erstatning ved avlingssvikt er betinget av at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt. Meld fra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått.

Bondetinget 18 – Lier bondelag kåret til årets lokallag

Det ble en ekstra hyggelig årsmøte-middag for Buskerud-delegasjonen i år, da Lier bondelag ble utnevnt til årets lokallag i Norges Bondelag under middagen. -Dette hadde jeg aldri forventet, men det er utrolig moro sier lokallagsleder Wiggo Andersen. Vi gratulerer!

59 Topptur i strålende sol

Sola og deltakerne strålte om kapp da 59 grader Topptur ble arrangert for sjette gang 24. mai. Her møtes elvene fra naturbruksskolene til vennskapelig kappestrid. I tillegg til elvene fra Rosthaug og Saggrenda var det også med elever fra Melsom i Vestfold, Kalnes i Østfold og Hvam i Akershus. Saggrenda ble også i år beste lag og beste skole. - Vi er svært godt fornøyd med arrangementet, sier primus motor Karl Henrik Berke

God jobb fra forhandlingsutvalget – en avtale til å leve med

Det har vært travelt for fylkesleder Egil Chr. Hoen om dagen, med både jordbruksforhandlinger og våronn. Begge deler viktige for resultatet på bunnlinja. – Jeg er tilfreds med at jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtalen for 2019, jeg vil gi honnør til forhandlingsutvalget som har gjort en god jobb sier fylkesleder Hoen. - Vi har greid å styrke markedsbalanseringa ved at regjeringa har gått med på å innføre virkemidler som forsterker muligheten til å balansere markedet for sau og svin. Det er svært viktig for næringa på både kort og langt sikt, og var avgjørende å få igjennom for næringa understreker Hoen.

Med mat i fokus

Det skjer stadig positive ting rundt omkring i fylket vårt. Bygdekvinnelaget i Nore og Uvdal lager mat til elvene på Uvdal skole og Nore og Uvdal Bondelag assisterer med servering. – Dette er et veldig positivt tiltak som vi støtter opp om, sier lokallagsleder i Nore og Uvdal Johan Høglund.

Større ramme og bedre fordeling

-Buskerud er et mangfoldig fylke med mange forskjellige produksjoner fra fjord til fjell, som et Norge i miniatyr. Vi sørger for mat, arbeidsplasser og åpne landskap. Om vi fortsatt skal ha aktive bruk over hele fylket vårt, må bonden også få ei lønn å leve av, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. – Jordbruket har nå gitt beskjed om at vi starter forhandlingene med Staten, og vi forventer at resultatet av forhandlingene gir mulighet til fortsatt å ha et mangfold av bruk i hele Buskerud. Da må ramma økes og fordelingen bli bedre understreker fylkesleder Hoen.

Villfisksamlinga 2018

Villfisksamlinga 25.-26.mai Ål i Hallingdal. Hovedtema i år er forbetring av lokale gyteforhold og oppvekstmiljø som hovedtema. Grunna gode støttespelarar er arrangementa gratis!

Et krav om matproduksjon i hele Norge

-Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med gode og framtidsretta løsninger, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. Vi har overlevert vårt krav til årets jordbruksoppgjør til staten i dag. Kravet legger vekt på gode og langsiktige løsninger som styrker mangfoldet i norsk landbruk, og foreslår virkemidler som kan løse dagens utfordringer i næringa.

Vårens vakreste eventyr på Ringerike

Det årlige vårslippet på Felleskjøpet i Hønefoss er en lang tradisjon. Næringa går sammen om arrangementet og i finværet var det mange som tok turen innom. Ringerikes Blad kunne melde om over 4.000 besøkende. – Dette er vi svært godt fornøyd med, sier leder i Norderhov Sogneselskap Harald Fagerås. Fagerås kunne vise til et utall av aktiviteter.

Søndre Gjerpen Gård

Våraktiviteter

I Buskerud er det flere lokallag og bønder som har vært aktive i april. Øvre Eiker Bondelag har hatt sin årlige frokostaksjon, Skoger Bondelag har inviterte barnehagebarn på gårdsbesøk og i Lier har det vært Vårlepp i Lierbyen.

Godt dialogmøte med Buskerud KrF

Mandag 16. april møtte Buskerud Bondelag fylkesstyret i Buskerud KrF, det var satt av en hel time til landbrukspolitikk. – Vi er veldig glad for at partiene tar seg tid til å møte oss sier nestleder Håkon Haug Laa og styremedlem Steffen Green som møtte KrFs fylkesstyre på Noresund.

Våre samarbeidspartnere