Fornøyde ungdommer på gårdsbeøsk

Av Wenche Henriksen Redzepi,
  • Tips en venn om denne siden

Lørdag 25.06. hadde Buskerud Bondelag invitert ungdomspolitikere til Aker Gård hvor Per Olav og Brit-Tove Krekling var vertskap. På programmet sto opplæring i landbrukspolitikk og informasjon om drift og omvisning på gården. Værgudene var også på lag med oss, så dagen kunne avsluttes med grillmat ute i det fri.

Med norske jordbær på bordet ønsket organisasjonssjef Wenche H. Redzepi og lokallagsleder og vert Per Olav Krekling velkommen. Krekling orienterte om gårdens historie og produksjonen på gården.

Per Olav Krekling forteller om gården og gårdens historie.

– Dette er en veldig gammel gård, og det er antagelig drevet jordbruk her helt tilbake til jernalderen kunne Krekling fortelle. – Vi er femte generasjon på gården og det var min tippoldefar som kjøpte gården. Krekling driver med både planteproduksjon og husdyr og jobber fulltid på gården, mens kona jobber 60% som lærer.  Krekling har både såkorn, oljevekster som går til rapsoljen Odelia og erter på kontrakt.

- Svineproduksjon foregår i nytt fjøs, vi er medlem av en purkering og har både slaktegris og smågris. – Jorda og utstyret er selvfølgelig viktig, men den aller viktigste ressursen er kanskje vi som jobber på gården understreket Krekling.

Etter en orientering inne i det gamle kufjøset som er gjort om til selskapslokale gikk turen ut for en omvisning hvor vi delte oss i to grupper. Vi hadde også med oss en vitebegjærlig journalist fra Eikerbladet som stilte ungdomspolitikerne spørsmål om framtidas jordbruk.

Journalisten fra Eikerbladet stiller spørsmål til ungdomspolitikerne om framtidas jordbruks.

Omvisningen fortsatte. Her får vi informasjon om maskinparken.

Brit-Tove hadde med seg noen av deltagerne i grisefjøset.

Etter omvisning var turen kommet til landbruksquizen og mer informasjon om temaer som jordvern, dyrevelferd, matsikkerhet, overføringer og importvern. Styremedlem Ole Hans Unelsrød og seniorrådgiver Ole Andreas Lilloe-Olsen ledet quizen med stødig hånd, mens Krekling og org.sjefen sørget for at grillmaten ble klar.

Lilloe-Olsen går igjennom fasiten og kunne utpeke Jørgen Wear (ungdommens fylksting) Viel Jaren Heitmann (Senterungdommen) som vinnere

Krekling og Unelsrød, fornøyd med dagen.

 

 

 

Erstatning ved avlingssvikt

Vi er inne i en periode med lite nedbør, tørke og økt sannsynlighet for såkalt klimatisk avlingssvikt. Erstatning ved avlingssvikt er betinget av at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt. Meld fra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått.

Bondetinget 18 – Lier bondelag kåret til årets lokallag

Det ble en ekstra hyggelig årsmøte-middag for Buskerud-delegasjonen i år, da Lier bondelag ble utnevnt til årets lokallag i Norges Bondelag under middagen. -Dette hadde jeg aldri forventet, men det er utrolig moro sier lokallagsleder Wiggo Andersen. Vi gratulerer!

59 Topptur i strålende sol

Sola og deltakerne strålte om kapp da 59 grader Topptur ble arrangert for sjette gang 24. mai. Her møtes elvene fra naturbruksskolene til vennskapelig kappestrid. I tillegg til elvene fra Rosthaug og Saggrenda var det også med elever fra Melsom i Vestfold, Kalnes i Østfold og Hvam i Akershus. Saggrenda ble også i år beste lag og beste skole. - Vi er svært godt fornøyd med arrangementet, sier primus motor Karl Henrik Berke

God jobb fra forhandlingsutvalget – en avtale til å leve med

Det har vært travelt for fylkesleder Egil Chr. Hoen om dagen, med både jordbruksforhandlinger og våronn. Begge deler viktige for resultatet på bunnlinja. – Jeg er tilfreds med at jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtalen for 2019, jeg vil gi honnør til forhandlingsutvalget som har gjort en god jobb sier fylkesleder Hoen. - Vi har greid å styrke markedsbalanseringa ved at regjeringa har gått med på å innføre virkemidler som forsterker muligheten til å balansere markedet for sau og svin. Det er svært viktig for næringa på både kort og langt sikt, og var avgjørende å få igjennom for næringa understreker Hoen.

Med mat i fokus

Det skjer stadig positive ting rundt omkring i fylket vårt. Bygdekvinnelaget i Nore og Uvdal lager mat til elvene på Uvdal skole og Nore og Uvdal Bondelag assisterer med servering. – Dette er et veldig positivt tiltak som vi støtter opp om, sier lokallagsleder i Nore og Uvdal Johan Høglund.

Større ramme og bedre fordeling

-Buskerud er et mangfoldig fylke med mange forskjellige produksjoner fra fjord til fjell, som et Norge i miniatyr. Vi sørger for mat, arbeidsplasser og åpne landskap. Om vi fortsatt skal ha aktive bruk over hele fylket vårt, må bonden også få ei lønn å leve av, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. – Jordbruket har nå gitt beskjed om at vi starter forhandlingene med Staten, og vi forventer at resultatet av forhandlingene gir mulighet til fortsatt å ha et mangfold av bruk i hele Buskerud. Da må ramma økes og fordelingen bli bedre understreker fylkesleder Hoen.

Villfisksamlinga 2018

Villfisksamlinga 25.-26.mai Ål i Hallingdal. Hovedtema i år er forbetring av lokale gyteforhold og oppvekstmiljø som hovedtema. Grunna gode støttespelarar er arrangementa gratis!

Et krav om matproduksjon i hele Norge

-Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med gode og framtidsretta løsninger, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. Vi har overlevert vårt krav til årets jordbruksoppgjør til staten i dag. Kravet legger vekt på gode og langsiktige løsninger som styrker mangfoldet i norsk landbruk, og foreslår virkemidler som kan løse dagens utfordringer i næringa.

Vårens vakreste eventyr på Ringerike

Det årlige vårslippet på Felleskjøpet i Hønefoss er en lang tradisjon. Næringa går sammen om arrangementet og i finværet var det mange som tok turen innom. Ringerikes Blad kunne melde om over 4.000 besøkende. – Dette er vi svært godt fornøyd med, sier leder i Norderhov Sogneselskap Harald Fagerås. Fagerås kunne vise til et utall av aktiviteter.

Søndre Gjerpen Gård

Våraktiviteter

I Buskerud er det flere lokallag og bønder som har vært aktive i april. Øvre Eiker Bondelag har hatt sin årlige frokostaksjon, Skoger Bondelag har inviterte barnehagebarn på gårdsbesøk og i Lier har det vært Vårlepp i Lierbyen.

Godt dialogmøte med Buskerud KrF

Mandag 16. april møtte Buskerud Bondelag fylkesstyret i Buskerud KrF, det var satt av en hel time til landbrukspolitikk. – Vi er veldig glad for at partiene tar seg tid til å møte oss sier nestleder Håkon Haug Laa og styremedlem Steffen Green som møtte KrFs fylkesstyre på Noresund.

Våre samarbeidspartnere