”Fag eller fest” – Elin Røeds masteroppgave om lokallagsarbeidet i bondelaget – er nå ferdig

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Elin Lohne Røed har gransket lever og nyrer i Bondelaget. Hun ville finne ut hva som motiverer de tillitsvalgte i lokallaga.

Over 2000 tillitsvalgte i Bondelagets lokallag har fått E-post fra Røed om hva som motiverer dem til arbeide for organisasjonen.
Røed gjør undersøkelsen i forbindelse med et mastergradsstudium i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold.

Her kan du laste ned hele undersøkelsen for Nordland

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere