Det er et betydelig medlemspotensial blant aktive som fortsatt ikke er organisert, og blant grunneiere og grupper med næringsvirksomhet tilknyttet landbrukseiendom.

Norges Bondelag viser kjærlighet til norsk mat ved å jobbe for matproduksjon av beste kvalitet til en voksende befolkning, og ved å tilrettelegge for levende bygder og kulturlandskap. Basisen for ei framtidsretta landbruksnæring skal værekunnskapsrike og stolte bønder i god dialog med forbrukeren.

Nordland Bondelags verveutvalg består i 2012 av 5 personer:

Leder John Erik Johansen, Kopardal

Tove Mosti Berg, Saltdal

Eirik Jensen, Sortland

Reidar Eriksen, Leirfjord

Solveig Rønning, Utskarpen