Det nye styret i Nordland Bondelag består av:
Styreleder Bernt Skarstad, Horsfjord Bondelag
Styremedlem og nestleder Jan Gunnar Eilertsen, Vågan Bondelag
Styremedlem Tove Mosti Berg, Saltdal Bondelag
Styremedlem John-Erik Johansen, Løkta Bondelag
Styremedlem Lena Mikkelsen, Skjerstad Bondelag
Representant for Nordland Bygdekvinnelag Rita Guldvik
1.vara Line Hegstad, Lødingen Bondelag
2. vara Ståle Nordmo, Andøya Bondelag
3. vara Bjørn Torstein Arnes, Sømna Bondelag
 

Fra venstre. Jan Gunnar Eilertsen, Tove Mosti Berg, John-Erik Johansen, Line Hegstad, Bernt Skarstad, og fremst står Lena Mikkelsen.