- Sømna Bondelag er et solid drevet lag med medlemsvekst og stort engasjement. De engasjerer seg i klimaarbeidet og samarbeider mye med andre organisasjoner. De er en god vinner av årets lokallag, sa Arne Magnus Aasen under prisutdelingen.

Prisen for årets lokallag ble delt ut under Norges Bondelags representantskapsmøte 29. september. Det er en høythengende pris med kriterier som høyt aktivitetsnivå, god synlighet i lokalmiljøet og godt vervearbeid og medlemsoppfølging.

Sømna Bondelag får prisen basert på aktiviteten i 2019. I juryens begrunnelse heter det blant annet at Sømna Bondelag har hatt en medlemsvekst på ca. 10% (16 nye medlemmer). De er et aktivt lag med mange styremøter og medlemsmøter. De arrangerer kurs og sosiale treff (Bondepub) for medlemmene. De deltok i 2019 på alle aktiviteter i regi av fylkeslaget og samarbeider aktivt med andre organisasjoner og deltar i relevante fora i lokalmiljøet. De har hatt politikerkontakt, og jobbet spesielt med å øke engasjementet blant bøndene lokalt, bolyst. Og sist, men absolutt ikke minst, ønsker juryen å trekke fram at Sømna har engasjert seg i klimautfordringen i landbruket.

Hederlig omtale til ytterligere to lag

Lokallaga er ryggraden i organisasjonen. Sammen bidrar de 500 lokallaga våre til at Bondelaget blir en bedre organisasjon, og Norge et bedre samfunn. I år kan vi vise fram mangfoldet i organisasjonen, ved å gi hederlig omtale til et av de største og et av de minste lokallaga våre. Rakkestad og Degernes Bondelag i Østfold med sine nesten 600 medlemmer, har et svært høyt aktivitetsnivå og når bredt ut både faglig, sosialt og organisatorisk.

Huglo Bondelag i Hordaland befinner seg i den andre enden av skalaen med sine 20 medlemmer, hvorav 6 er produksjonsmedlemmer. Like fullt viser de at det er mulig å få mye gjort selv om en er liten. Vi gratulerer begge med det gode arbeidet i 2019! 

Mer om representantskapet og årsmøtet i Norges Bondelag finner du her.