Fylkesleder Trond Bjørkås har i dag sammen med nestleder, org.sjef, rådgiver og jurist hos Norges Bondelag- Karoline Hustad hatt møte med Fylkesmannen i Nordland v/John Kosmo og Stein Tage Domaas.

Møtet ble avholdt med bakgrunn i kartlegging vi hadde med lokallagslederne forrige uke, der vi fikk innspill fra hele fylket. Fylkesmannen takket så mye for initiativet til et viktig møte.

Den gode dialogen i møtet ble bestemt videreført gjennom faste møtepunkt mellom landbruk, reindrift og Fylkesmannen.