Utfordringene knyttet opp mot måloppnåelsen av fjorårets rovvilttiltak er mange. Etter å ha mistet nærmere 1000 dyr til rovdyr opp gjennom årene setter Wanja Rakvaag fokus på noen av problemene lisensjegere og næring står overfor i tiden som kommer.

Her kan du lese hele innlegget til Wanja Rakvaag

Styremedlem i Nordland Bondelag, Wanja Rakvaag