Det har i år vært organisert jakt på kortnebbgås over det meste av Innherred, også i Sparbu. Jakta har vist seg å være lite effektiv. Styrets innstilling er fortsatt at vårjakt må tillates. Vi jobber videre for dette.