Program:

Årsmøte for medlemmer i Sparbu Bondelag.

Sak 1 - Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2 - Valg av møteleder og referent
Sak 3 - Årsmelding
Sak 4 - Regnskap
Sak 5 - Valg
Sak 6 - Fastsettelse av godtgjørelser
Sak 7 - Innkomne saker.

Innkomne saker må være styret v/leder i hende innen onsdag 5/11.

Det vil bli servert karbis og kaffe.

For Styret,
Jon Inge Bragstad, Vist Øvre, 7710 Sparbu, tlf 93423578