Det er skiltet med forbudsskilt nr. 306.3 som betyr. ”Forbud mot traktor og kjøreredskap under 40 km/t”. Skiltet betyr altså at det er forbudt å ferdes med alle traktorer uansett hastighet. I tillegg er det forbudt å ferdes med andre motorkjøretøy som ikke går raskere enn 40 km/t.

Styret i Sparbu Bondelag mener dette forbudet ikke er på sin plass. Det finnes neppe en bedre egnet vei til å kjøre forbi traktor, og gamle E6 skal i tillegg avsmalnes for å gi plass til myke trafikanter. Styret vil derfor jobbe for å få fjernet forbudsskiltet, fortrinnsvis ved anleggsperiodens avslutning.